Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Formand, ansvarlig for bådudvalget & flugtskydningsinstruktør
David Laursen
Menigt medlem, Formand for skydebaneudvalget
Frederik Therkelsen
Profile Image
IT ansvarlig og Sekretær
Johannes Tang
Profile Image
Kasserer
Thomas Fusvad Lassen
Medlem af bådudvalget
Daniel Visti Saugbjerg
Profile Image
Menigt medlem, repræsentant i Aarhus Jægerråd
Nikolaj Kjærgård
Menigt medlem
Alfred Hald Buksti
Profile Image
PR & SoMe Ansvarlig
Hjalte Sørensen
Næstformand
Lars Ole Meyer